UR Samtiden

360 min • Avsnitt 90

9:00 Om boken Manifest - för ett socialt arbete i tiden. 9:30 Det räcker inte med metod. 9:40 Ungdomar med erfarenhet av samhällets dygnsvård. 9:55 Ungas delaktighet i europeiska städer. 10:10 Förorten och det sociala arbetet som försvann. 10:40 Socialt arbete i en idéburen organisation. 11:00 Kreol, fötter och inte rötter. 11:20 Områdesarbete och social mobilisering. 11:45 Agera på vår tids samhällsutmaningar11:55 Hur står det till med jordens blodomlopp? 12:40 Hur står det till med de mänskliga rättigheterna? 13:30 Vem har egentligen ansvar för klimatet? 14:10 Kan vi lita på teorier som inte är bevisade? UR.