UR Samtiden

180 min • Avsnitt 91

14:00 Kampen om kulturen - stad mot land. 14:55 Hur slår kulturpolitiken mot landsbygden? 15:55 Kulturens roll i den fjärde industriella revolutionen. UR.