UR Samtiden

180 min • Avsnitt 92

14:00 Vad får sägas på våra offentliga scener? 14:50 Att arbeta praktiskt med strategisk avsikt. 15:15 Stöd och hjälp till kulturarrangörer. 15:50 Kultur, public service och politik. 16:40 Jämställdhetspolitiken i siffror. UR.