UR Samtiden

180 min • Avsnitt 94

14:00 Sepsis - en dold folksjukdom. 14:15 Kriget i kroppen - när vårt försvar överreagerar. 14:25 Snabbare bakterieanalys räddar liv. 14:35 Hur väljer läkaren rätt antibiotika? 14:50 Kan bröstmjölksprotein mota resistenta bakterier? 15:00 Vem går från svårt sjuk till dödssjuk? 15:10 Varje sepsis är unik - rätt behandling till rätt person. 15:35 Social innovation - en global rörelse. 16:05 Making it big - vad betyder det? UR.