UR Samtiden

180 min • Avsnitt 98

14:00 Hur ser det rättsliga skyddet ut för brottsoffer? 14:30 Offer - ett ord med tung historia. 15:25 Våldsutsatta barns rättigheter - och samhällets brister. UR.