UR Samtiden

180 min • Avsnitt 100

14:00 Från Davos till Karlshamn. 14:40 Komparativ bedömning. 15:05 Ledarskap för forskningsbaserad utbildning. 15:40 Barak Rosenshines undervisningsprinciper. 16:20 Familjeinkomst och skolresultat. UR.