UR Samtiden

180 min • Avsnitt 102

14:00 Varje steg räknas. 14:40 Faran med att inte göra något alls. 14:50 Varför muntligt berättande i förskola och skola? 15:40 Berättande som kunskapsförmedlare. 16:10 Muntligt berättande som konstart och metod. UR.