UR Samtiden

180 min • Avsnitt 105

14:00 ACT-terapi för föräldrar till barn med kroniska diagnoser. 14:15 Konsekvenser av tidig psykisk ohälsa. 14:30 Upptäcker skolsköterskan barn som far illa? 14:45 Att mäta hälsolitteracitet. 15:05 Fysisk aktivitet för mental hälsa. 15:15 Hälsofrämjande diabetesvård. 15:55 Effekterna av bra kost och fysisk aktivitet. 16:20 Kontinuerlig blodsockermätning. 16:40 Diabetes och effekterna på synen. UR.