UR Samtiden

180 min • Avsnitt 107

14:00 En analys av samtalsmodellen BRA. 14:40 Att uppmärksamma barn som anhöriga. 15:00 Hur möter vi barn inom vuxenpsykiatrin? 15:25 När en förälder har en allvarlig psykisk sjukdom. 15:40 Utveckla ett familjeperspektiv inom vården. 15:50 Barnperspektiv inom beroendevården. 16:15 Anhörighelvetet. UR.