UR Samtiden

180 min • Avsnitt 108

14:00 Vad är en sällsynt diagnos? 14:15 Nya metoder för genetiska undersökningar. 14:35 En kardiologs syn på genetisk testning. 15:00 Sällsynt bröstcancer. 15:30 Genetisk testning - för vem och av vem? 15:45 Hur hemskt får det bli? 16:05 Vikten av starka, kvinnliga huvudkaraktärer. 16:20 Kvinnorna historien glömde. 16:40 Det är i alla fall tur att vi inte är döda. UR.