UR Samtiden

180 min • Avsnitt 112

14:00 Vad gör egentligen en bra chef? 14:40 Identitet och uppoffring. 15:30 Fröding dansade aldrig på bögklubb i Damaskus. 15:50 Jonas Hassen Khemiri och Sara Stridsberg om skrivande. 16:35 Vår tids klintbergare. UR.