UR Samtiden

180 min • Avsnitt 114

14:00 Vad är problematisk skolfrånvaro? 14:15 Att möta barn med neuropsykologiska diagnoser. 15:20 Mobilisera alla krafter kring eleven. 16:10 Två föräldrars erfarenheter. UR.