UR Samtiden

180 min • Avsnitt 115

14:00 Datorspel - beroende eller intresse. 14:40 Kartläggning och behandling. 15:55 Den frånvarande modern. 16:40 Livsmedelsförsörjning i kris. UR.