UR Samtiden

360 min • Avsnitt 117

9:00 Bättre vård för barn och unga med diabetes. 9:35 ACT-terapi för föräldrar till barn med kroniska diagnoser. 9:50 Konsekvenser av tidig psykisk ohälsa.10:10 Upptäcker skolsköterskan barn som far illa? 10:25 Att mäta hälsolitteracitet. 10:40 Fysisk aktivitet för mental hälsa. 10:55 Hälsofrämjande diabetesvård. 11:30 Effekterna av bra kost och fysisk aktivitet. 11:55 Kontinuerlig blodsockermätning. 12:15 Diabetes och effekterna på synen. 12:35 Vad är en sällsynt diagnos? 12:45 Nya metoder för genetiska undersökningar. 13:05 En kardiologs syn på genetisk testning. 13:35 Sällsynt bröstcancer. 14:05 Genetisk testning - för vem och av vem? 14:20 Vikten av dyslexiutredningar. UR.