UR Samtiden

180 min • Avsnitt 121

14:00 Makt och politik i en splittrad tid. 14:20 Bildfrön och bildspråk. 14:55 Att jobba med ett avskalat bildspråk. 15:35 Med familjen i tält i fält i Afrika. 16:20 En resa i skärpedjupets värld. UR.