UR Samtiden

180 min • Avsnitt 122

14:00 Att mäta hälsolitteracitet. 14:15 Hälsofrämjande diabetesvård. 14:50 Effekterna av bra kost och fysisk aktivitet. 15:20 Kontinuerlig blodsockermätning. 15:40 Diabetes och effekterna på synen. 16:00 Bilden, tjädern och artskyddet. 16:35 Fem fotografer visar och berättar. UR.