Scala-bygningen

Övergivna rum

20 min • Säsong 1 • Avsnitt 4

Likt "urban explorers" söker Jan Elhøj och Morten Kirckhoff upp övergivna platser och dokumenterar dem med sin kamera. Denna gång: I Scala-byggnaden i centrala Köpenhamn huserade butiker, restauranger och olika nöjesetablissemang. Jan och Morten fick tillfälle att besöka den övergivna byggnaden innan den revs och jämnades med marken i början av 2012.

Om programmet

Likt ”urban explorers” söker Jan Elhøj och Morten Kirckhoff upp övergivna platser och dokumenterar dem med sin kamera.

Kan ses till
1 jun 2019
Publicerades
tor 2 maj 2019