UR Samtiden

180 min • Avsnitt 123

14:00 Könsroller och identitet i tonårsromanen. 14:15 Kunskaper som är nödvändiga på 2000-talet. 15:00 Barak Rosenshines undervisningsprinciper. 15:35 Familjeinkomst och skolresultat. 16:15 Att öka barns intelligens. UR.