UR Samtiden

180 min • Avsnitt 126

14:00 Designa lekstunder för att stötta barns delaktighet i lek. 14:45 Lek med tecken. 15:00 Att lära barn lära sig själva. 16:05 Lek, lärande och berättarförmåga. 16:30 Specialpedagogikens roll i de estetiska programmen. UR