UR Samtiden

180 min • Avsnitt 127

14:00 Musikens roll i barns utveckling. 14:30 Att genom lek stödja och stimulera sociala relationer.14:55 Livsmedelsförsörjning i ett förändrat klimat. 15:10 Vad är en sällsynt diagnos? 15:25 Nya metoder för genetiska undersökningar. 15:45 En kardiologs syn på genetisk testning. 16:10 Sällsynt bröstcancer.16:40 Genetisk testning - för vem och av vem? UR.