UR Samtiden

180 min • Avsnitt 128

14:00 Machokulturens påverkan på hälsan. 14:20 Varför mår vi dåligt av ett ojämställt samhälle? 14:50 Metoo-uppropen. 15:20 Lunds universitets arbete mot sexuella trakasserier. 15:40 Makten är där pengarna är. 16:10 Metoo och medieetiken. 16:30 En farlig tid för män? UR.