UR Samtiden

180 min • Avsnitt 130

14:00 Varför muntligt berättande i förskola och skola? 14:50 Muntligt berättande som konstart och metod. 15:35 Våldsutsatta barns rättigheter - och samhällets brister. 16:20 Kön och hjärnan. UR.