UR Samtiden

360 min • Avsnitt 131

9:00 Designa lekstunder för att stötta barns delaktighet i lek. 9:45 Lek med tecken. 10:00 Att lära barn lära sig själva. 11:05 Musikens roll i barns utveckling. 11:35 Att genom lek stödja och stimulera sociala relationer. 12:00 Lek, lärande och berättarförmåga. 12:30 Specialpedagogikens roll i de estetiska programmen. 12:55 Var finns maten i samhällsplaneringen? 13:15 Livsmedelsplanering - trender och tendenser. 13:45 Livsmedelsförsörjning i kris. 14:00 Strategier för odling och livsmedelsförsörjning. 14:15 Krisberedskap i Stockholms län. 14:30 Krisberedskap i jordbruket. 14:40 Krisberedskap i skolor och förskolor. UR.