UR Samtiden

360 min • Avsnitt 132

9:00 Metoo-uppropen. 9:30 Lunds universitets arbete mot sexuella trakasserier. 9:50 Makten är där pengarna är. 10:15 Metoo och medieetiken. 10:35 En farlig tid för män? 11:05 Metoo-debatten i Sverige och Danmark. 11:30 Skolan, sexuella trakasserier och övergrepp. 12:00 Social innovation - en global rörelse. 12:25 Vad blir effekten av företagens sociala engagemang? 12:40 Skapa ett system för förändring. 12:55 Från gräsrotsnivå till samhällsförändring. 13:25 Affärsmodeller för social impact. 13:50 Social innovation 2050. 14:30 Autism: vad ryms i en diagnos? UR