UR Samtiden

180 min • Avsnitt 134

14:00 Meg Rosoff. 14:40 Syrien, sexualitet och Sverigebilder. 15:20 Att debutera på tre språk. 16:00 Lone Aburas. 16:35 Artificiell ointelligens. UR.