UR Samtiden

180 min • Avsnitt 136

14:00 Audur Ava Ólafsdóttir. 14:45 Världen genom novellen. 15:25 Digital bildning. 16:05 Kan man lita på journalister? Ur.