UR Samtiden

180 min • Avsnitt 137

14:00 Att undervisa i digital kompetens. 14:50 Hur sanna är bilderna? 15:20 Hur digitaliserar vi skolarbetet? 16:10 Generation Z och digitala vanor. UR.