UR Samtiden

180 min • Avsnitt 147

14:00 För Sverige i framtiden - välfärd vid vägskäl. 14:25 En välfärd satt under press. 14:45 Osäkra anställningar - utmaningar och motsättningar. 15:15 Arbetsmarknaden - att komma in, att bli kvar, att komma igen. 15:40 Hälsosamt arbete i en global ekonomi. 16:10 Arbete, stress och hälsa. UR.