UR Samtiden

180 min • Avsnitt 148

14:00 Välfärdens utmaningar och lösningar. 14:30 Hur matchar vi kompetens med efterfrågan? 15:00 Det brottsförebyggande arbetet - en lägesrapport. 15:30 Ny teknik för att hitta ensamagerande våldsverkare, 16:00 Brottsförebyggande arbete i Enköping kommun. 16:30 Brottsförebyggande arbete i Huddinge kommun. 16:50 Michelle Obama om flickors egenmakt. UR.