UR Samtiden

180 min • Avsnitt 149

14:00 Trygghetsskapande i Göteborgs utsatta områden. 14:15 Att arbeta med extremism på lokal nivå. 14:50 Kriminologi för att motverka brott. 15:15 Framtidens hållbara samhällen. 15:45 Skjutningar i kriminella miljöer. 16:05 Trygg i Västra Hisingen. 16:25 Autismdiagnosen - en livsviktig vändpunkt. UR.