UR Samtiden

180 min • Avsnitt 150

14:00 Var står klimatförändringarna idag? 14:25 Så löser vi klimatutmaningen. 14:45 Smart transportplanering. 15:45 Fem fotografer visar och berättar. 16:05 Grävarens sju dödssynder. UR.