UR Samtiden

180 min • Avsnitt 151

14:00 Konsumtionen, vår stora utmaning. 15:00 Juridiken som vapen. 15:20 Sveriges plats i världen. 15:30 Ett matsystem inom planetens gränser. 15:50 Klimatet, rädsla och mod. 16:20 Att arbeta som brandreporter.UR.