UR Samtiden

180 min • Avsnitt 163

14:00 Livstids straffarbete under tidigt 1800-tal. 14:20 Roms nederlag i Teutoburgerskogen. 14:40 Jesus fatala misslyckande. 15:05 Berömda misstag i konsthistorien. 15:30 Allt som skrivs och suddas ut. 15:50 Ursprunget till den julianska kalendern. 16:05 English Only på högstadiet? 16:40 En konstgjord bättre värld. UR.