UR Samtiden

180 min • Avsnitt 177

15:00 Främmande arter och naturvård. 15:10 Faster Agda och kampen mot invasiva arter. 15:20 Olika invasiva arter innebär olika mycket problem. 15:45 Prioritera invasiva främmande arter i naturvården. 16:05 Invasiva främmande arter, spridningens realitet. 16:30 Invasiva arter med positiva effekter, myt eller verklighet? 16:45 Hur man löser ett problem. 17:15 Stress och utmattning. UR.