UR Samtiden

180 min • Avsnitt 178

15:00 I det djupa och okända. 15:20 Kvinnor och män, kropp och hjärna. 16:05 Gud, teknologi och artificiell intelligens. 17:25 Varför råd måste vara vetenskapliga. UR.