UR Samtiden

180 min • Avsnitt 179

15:00 Hur kan du betyda jag? 15:30 Vitsen med vitsen. 16:00 En perfekt illusion. 16:40 Vad gör vi i rymden? 17:20 Sant, falskt eller mittemellan? UR.