UR Samtiden

180 min • Avsnitt 184

15:00 Designa för förändring. 15:20 Animation som designverktyg. 15:40 Utveckla tjänstedesign inom en organisation. 16:05 Få bättre koll på AI som verktyg. 16:35 Hackade traktorer och hur de påverkar design och affärsmodeller. 17:00 Framtidens användarvänliga artificiella intelligens. 17:30 Inkluderande designsystem inom organisationer. UR.