UR Samtiden

180 min • Avsnitt 185

15:00 Möt Bart Moeyaert - Almapristagare 2019. 15:50 Varför vi behöver utveckla alla nu. 16:15 Vad är vuxenutveckling? 16:35 Varför utveckling är viktigt för ledare. 16:55 Hur kan vi växa som människor?17:25 Förändring - enkelt, svårt eller omöjligt. 17:40 Handlar det bara om attityd? UR.