UR Samtiden

180 min • Avsnitt 186

15:00 Gud, teknologi och artificiell intelligens. 16:15 Vilket ansvar har företagen? 17:20 Exemplet H&M Group. 17:35 Exemplet Spotify. UR.