UR Samtiden

360 min • Avsnitt 187

9:00 Varför vi behöver utveckla alla nu. 9:25 Vad är vuxenutveckling? 9:45 Förändring - enkelt, svårt eller omöjligt. 10:00 Handlar det bara om attityd? 10:15 Vilket ansvar har företagen? 11:20 Exemplet H&M Group.11:35 Exemplet Spotify. 11:55 Arvet efter Erwin Schrödinger. 12:20 Samtal med Richard Dawkins. 12:40 Vad gör oss mänskliga? 13:10 Kan robotar bli mänskliga? 13:40 Människa 2.0 14:10 Möt Bart Moeyaert - Almapristagare 2019. UR: