UR Samtiden

360 min • Avsnitt 188

9:00 En liten förändring för mer innovation. 9:45 Hur man designar en rymddräkt. 10:05 Designa för förändring. 10:30 Animation som designverktyg. 10:50 Utveckla tjänstedesign inom en organisation. 11:15 Få bättre koll på AI som verktyg. 11:40 Hackade traktorer och hur de påverkar design och affärsmodeller. 12:10 Framtidens användarvänliga artificiella intelligens. 12:35 Design och teknik som splittrar. 13:00 Inkluderande designsystem inom organisationer. 13:30 Litterära plagiat. 14:15 Tvåspråkig undervisning i Sverige. UR.