UR Samtiden

180 min • Avsnitt 191

15:00 Jörn och Rafael Donner - mellan far och son. 15:40 Nathacha Appanah. 16:20 Sápmi i litteraturen och litteraturen i Sápmi. 17:00 Nuckan. 17:35 Så minskade tobaksberoendet. UR.