UR Samtiden

180 min • Avsnitt 192

15:00 Audur Ava Ólafsdóttir. 15:45 Världen genom novellen. 16:25 Digital bildning. 17:05 Kan man lita på journalister? UR.