UR Samtiden

180 min • Avsnitt 193

15:00 Att undervisa i digital kompetens. 15:50 Hur sanna är bilderna? 16:20 Hur digitaliserar vi skolarbetet? 17:10 Generation Z och digitala vanor. UR.