UR Samtiden

180 min • Avsnitt 196

15:00 Förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid - så funkar det. 15:10 Ojämlikt friluftsliv - hur män och kvinnor speglas i turistmedia. 15:25 Jämställda villkor inom skogsindustrin. 15:35 Jämställdhet i transportplaneringen. 15:45 Jämställdhet - är övriga Europa ikapp Sverige? 16:00 Efter nedläggningen - blivande föräldrars upplevelser. 16:10 Risk, nationalitet och maskulinitet i Dagens Nyheters rapportering.16:25 Vem tar ansvar för klimatet? 16:40 Maskulinitet i vardagslivet. 16:55 Den ofrivilligt politiska och politik med litet p. 17:35 Representationer av mäns våld mot kvinnor. 17:45 Multi-utsatthet för våld - mönster med tydligt genustema. UR.