UR Samtiden

180 min • Avsnitt 197

15:00 Har sexuella trakasserier ökat? 15:15 När det fattas bitar i pusslet - hur politik översätts till praktik. 15:30 Maskulinitet och våld i förändring. 15:40 Heltid som norm. 15:55 Akademisk försthet och det glupska könet. 16:10 Forskning och akademin som arbetsplats. 16:25 Att bli en skola för alla under nyliberalismen. 16:40 Att jobba med ett avskalat bildspråk. 17:15 Strindberg och Mörtlund på meänkieli. UR.