UR Samtiden

180 min • Avsnitt 198

15:00 Bildfrön och bildspråk. 15:35 Bilden, tjädern och artskyddet. 16:10 Fem fotografer visar och berättar. 16:30 Med familjen i tält i fält i Afrika. 17:10 En resa i skärpedjupets värld. 17:45 Att stärka kustområden. UR.