UR Samtiden

180 min • Avsnitt 199

15:00 Var är det lättast att bryta bilberoendet? 15:15 Snabbussar förändrar resvanor. 15:30 Så minskade tobaksberoendet. 15:55 Är bilen den nya cigaretten? 16:25 Paris prioriterar fotgängare. 17:00 Mikromobilitet. 17:20 Mobilitetstjänster. 17:35 Hur virtuell verklighet kan förändra världen. 17:45 Din personliga data är din valuta. UR.