UR Samtiden

180 min • Avsnitt 200

15:00 Från Costa Rica till Mars. 15:45 Är modeller för maskininlärning rasistiska? 15:55 Bli vän med din telefon. 16:05 Makt och politik i en splittrad tid. 16:30 Omvandla ditt företag med hjälp av AI. 17:20 Förändra världen genom nudging. 17:35 Så blir du framgångsrik utan att trampa på mäns tår. UR.