UR Samtiden

360 min • Avsnitt 202

9:00 Digital bildning. 9:35 Att undervisa i digital kompetens. 10:25 Hur sanna är bilderna? 11:00 Hur digitaliserar vi skolarbetet? 11:45 Kan man lita på journalister? 12:35 Generation Z och digitala vanor. 13:25 Berättande för kunskap och bildning. UR.